Отвъд ограниченията

Отвъд ограниченията
(танцова медитация)

Често влечението ни към сигурност и неведението какво ни готви бъдещето ни причиняват толкова много объркване. Вкопчването в това, което имаме и страхът от онова, което предстои, ни пречи да участваме в потока от изобилие на Вселената, води до блокиране на жизнената ни енергия и до застой. Да се отпуснеш в един танц с Непознатото, без да се опитваш да избягаш от него.

 Не познаваш бъдещето?! Ти се намираш точно там, където трябва да си. Няма да има сигурност, поне не в смисъла, в който обикновено мислиш за сигурността (стъпки, хореография, партньор). Но ще бъде свободно, защото няма да има за кого и за какво да се хванеш – пускаш се, политаш, танцуваш това, което си сега и твоят опит става огромен. Тогава Непознатото е по-открито, по-мирно и по-освобождаващо от всичко, което някога си си представял. Стъпка напред, свободно движение, без страх… отпускане в потока на енергията… доверие и любов към тялото, то знае…

  • ОТВЪД ОГРАНИЧЕНИЯТА е танцово-медитативна практика, която балансира емоциите и свързва практикуващите дълбоко с тялото чрез движението, дишането и техниките на свободния танц – без хореография, без заучени стъпки, без значение от възраст, пол или предишен танцов опит.
  • ОТВЪД ОГРАНИЧЕНИЯТА е да танцуваш онова, което си днес, да танцуваш своя момент сега, да се изразиш чрез собствени танцови интерпретации и стъпки. Да си позволиш да се движиш отвъд рамката на оценяване и осъждане (вярно-грешно, красиво-грозно), да се освободиш от остарелите и ненужни модели на поведение, които те сковават.
  • В ОТВЪД ОГРАНИЧЕНИЯТА виждаме и приемаме многоликостта си, позволяваме различните си лица и състояния, хармонизираме вътрешния си свят, изследваме и преодоляваме личните си граници, разширяваме съзнанието си.
  • ОТВЪД ОГРАНИЧЕНИЯТА е медитация-танц. Тя освобождава сакралното душевно пространство у човека за творческо изразяване и осъзнаване на личната му мисия. Балансира мъжкото и женското начало, изчиства енергийните затлачвания от стрес, неувереност, тревоги и повишава физическата гъвкавост и издържливост.
  • ОТВЪД ОГРАНИЧЕНИЯТА е динамична медитация, която ни припомня, че в живота неподвижността е пагубна и ни помага да бъдем пълноценни в настоящия момент без скованост от бъдещето и без да се губим в миналото.
  • ОТВЪД ОГРАНИЧЕНИЯТА ни помага да открием своето индивидуално темпо и самобитни стъпки, с които да направим житейското ни пътуване вълнуващо, изпълнено с любопитство и радост.

Разгърни се и разреши на тялото и на духа си да се движат в едно! Защото единствените ограничения са онези, които сами си поставяме.

Радина Сундари (танцова медитация “Отвъд ограниченията”)

Движи се с днешното. Танцувай “Oтвъд ограниченията”– дишай и присъствай от момент на момент, дишай и се отдавай от движение на движение. Бъди изпълнен с любопитство, вслушай се в тялото, чувствай, играй и позволи на твоя автентичен танц да се събуди. Разгръщай се и разреши на тялото и духа ти да се движат в едно, сега.

“Oтвъд ограниченията” дава защитено пространство за лекyване на рани и проблеми в отношенията ни без думи. Само чрез движение и дишане стигаме до нашата съпротива, докосваме се до нашите емоции (тъга и радост, страх, гняв и любов). Учим се посредством движението, дишането и танца, да минаваме през тях, да ги наблюдаваме, да ги изразяваме, да бъдем с тях в този момент, да ги позволяваме – такива каквито са, за да може да ги трансформираме и интегрираме.

Заповядайте да танцуваме!


Студио – Rhythm Space
ул. „Димитър Гичев” 2
кв. „Изток”
София

Танцово-медитативни практики
“Отвъд ограниченията”

Участия на фестивали и други

Фестивал “Свободата да бъдеш” Интер Експо Център, София 2024г.