Тренинги за водещи

ТРЕНИНГИ ЗА ВОДЕЩИ НА ТАНЦОВА МЕДИТАЦИЯ ОТВЪД ОГРАНИЧЕНИЯТА

Обучението се състои в два модула. Може да бъде индивидуално или групово.

Модул 1

Тренингът ще ви даде възможност да придобиете и усъвършенствате основните умения за водене на практики по танцова медитация „Отвъд ограниченията”, а в края на модула ще бъдете сертифицирани като водещи.

Модул 2

Тренингът ще задълбочи познанията ви в тази посока и ще ви даде възможност да разгърнете уменията си отвъд пределите на танца и да изследвате лечебните му възможности, стъпвайки върху шаманските традиции, както и да обогатите познанията си в областа на танца и медитацията.
*Модул 2 не е задължителен.

Тренинг за водещи танцова медитация “Отвъд ограниченията” Модул 1 Rhythm Space, София 2017
Тренинг за водещи на танцово-медитативната практика “Отвъд ограниченията” Модул 1 Rhythm Space, София 2017
Танцово-медитативната практика “Отвъд ограниченията” излиза от пределите на страната ни и съвсем скоро ще може да се практикува и в Хо Ши Мин, Виетнам. Завърши поредният обучителен тренинг за водещи – Модул 1, 2017 и новите фасилитатори, между които и първият мъж, са вече факт.
Благодаря им за желанието да се движат отвъд рамката на предварително написаните стъпки, за страстта им към свободния танц и за нестихващото любопитство. Тренинг за водещи на танцово-медитативната практика “Отвъд ограниченията” Модул 2, Заключителна част. Rhythm Space, София 2019 г.
Благодаря им за желанието да се движат отвъд рамката на предварително написаните стъпки, за страстта им към свободния танц и за нестихващото любопитство. Тренинг за водещи на танцово-медитативната практика “Отвъд ограниченията” Модул 2, Заключителна част. Rhythm Space, София 2019 г.
Пожелаваме ти вдъхновение и танци от душа, Станислава, защото за душата няма ограничения. Нека умението ти да твориш красота се разгръща по пътя на танца и медитацията! Тренинг за водещ на танцово-медитативна практика “Отвъд ограниченията” Модул 1, Заключителна част. Rhythm Space, София 2019г.
Чудесно е, че скоро и в Пловдив ще има танцова медитация! Добре дошъл на Александър! Той е третият кавалер в семейството на водещите Отвъд ограниченията. Когато танцуваш в своя си ритъм, животът потропва в унисон. Тренинг за водещ на танцово-медитативна практика “Отвъд ограниченията” Модул 1, Заключителна част. Rhythm Space, София 2019г.
В сезона на душата се радваме на плодовете… Танцово-медитативната практика Отвъд ограниченията си има нов водещ  Силви Стоянова и нов дом – Холистичен център “Вертикала” – Добрич От днес към градовете, в които може да се практикува, прибавяме и Добрич. На добър час, Силви, с думите на Ошо: “Ще танцуваш, защото обичаш да танцуваш; ще танцуваш, защото се наслаждаваш на танца. Ако някой го оцени, добре – ще се чувстваш благодарен. Ако никой не го оцени, не ти влиза в работата да се тревожиш за това. Ти си танцувал, насладил си се – вече си се осъществил.” Тренинг за водещ на танцова медитация “Отвъд ограниченията” Модул 1 Заключителна част. Холистичен център „Вертикала” град Добрич 2019,