Тренинги за водещи

ТРЕНИНГИ ЗА ВОДЕЩИ НА ТАНЦОВА МЕДИТАЦИЯ ОТВЪД ОГРАНИЧЕНИЯТА

Обучението се състои в два модула. Може да бъде индивидуално или групово.

Модул 1

Тренингът ще ви даде възможност да придобиете и усъвършенствате основните умения за водене на практики по танцова медитация „Отвъд ограниченията”, а в края на модула ще бъдете сертифицирани като водещи.

Модул 2

Тренингът ще задълбочи познанията ви в тази посока и ще ви даде възможност да разгърнете уменията си отвъд пределите на танца и да изследвате лечебните му възможности, стъпвайки върху шаманските традиции, както и да обогатите познанията си в областа на танца и медитацията.
*Модул 2 не е задължителен.

Тренинг за водещи танцова медитация “Отвъд ограниченията” Модул 1 Rhythm Space, София 2017
Тренинг за водещи на танцово-медитативната практика “Отвъд ограниченията” Модул 1 Rhythm Space, София 2017
Танцово-медитативната практика “Отвъд ограниченията” излиза от пределите на страната ни и съвсем скоро ще може да се практикува и в Хо Ши Мин, Виетнам. Завърши поредният обучителен тренинг за водещи – Модул 1, 2017 и новите фасилитатори, между които и първият мъж, са вече факт.
Тренинг за водещи на танцово-медитативната практика “Отвъд ограниченията” Модул 2, Rhythm Space, София 2019 г.
Тренинг за водещи на танцово-медитативната практика “Отвъд ограниченията” Модул 2 Rhythm Space, София 2019 г.
Тренинг за водещи на танцово-медитативна практика “Отвъд ограниченията” Модул 1, Rhythm Space, София 2019г.